Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje naše informace, vysvětluje osobní údaje a zpracování osobních údajů a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje. Vysvětluje vaše práva a co děláme, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a jak dlouho budou uloženy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí při návštěvě našeho webu (www.oolaboo.com/cz), při objednávce nebo uzavření smluv.

 

Naše informace

Myone s.r.o.

Hollarovo náměstí 1998/11

Praha 3 - Prosek

190 00

 

Telefonní číslo: 223 018 909

 

www.oolaboo.com/cz

info@myone.cz

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které poskytují informace, které vás přímo nebo nepřímo identifikují.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí shromažďování, zaznamenávání, organizace, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, zpřístupnění zasíláním, šířením nebo jiným zpřístupněním, spojováním, blokováním, vymazáním nebo zničením vašich osobních údajů.

 

Cíle

Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto účelům: abychom vás mohli kontaktovat, kvůli objednávkám, uplatňování dohod, abychom vás mohli informovat o změnách našich služeb nebo produktů, abychom vám mohli dodávat naše produkty nebo služby, posílat informační bulletiny, pokud jste k tomu udělil/a svolení, pro obecné nebo cílené nabídky, kvůli účtu na našich webových stránkách a zveřejňování recenzí. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné.

 

Vaše osobní údaje také zpracováváme k plnění zákonných povinností, ke zlepšení našich služeb, k vyšetřování stížností a k předcházení podvodů. Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme třetím osobám. Nevytváříme si profily a nepřijímáme automatizovaná rozhodnutí, která by pro vás mohla mít významné důsledky. Abychom se postarali o vaše osobní údaje, uzavřeme smlouvu o zpracování se společnostmi, pokud tyto společnosti zpracovávají vaše údaje v rámci naší zakázky.

 

K provedení těchto účelů zpracováváme následující osobní údaje:

- Křestní jméno a příjmení

- Pohlaví

- Adresa

- Telefonní číslo

- Emailová adresa

- Číslo bankovního účtu

 

I vy máte práva

Přejete si vědět, které osobní údaje zpracováváme? Pošlete e-mail na adresu info@myone.cz se žádostí o přístup k vašim údajům. Na žádost obdržíte odpověď do čtyř týdnů.

 

Jsou vaše osobní údaje nesprávné, neúplné, irelevantní pro účely, pro které jsou zpracovávány nebo jinak porušují obecná nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo jiné právní předpisy? Pak máte právo na opravu vašich osobních údajů. Oprava znamená opravu, doplnění, odstranění nebo zablokování vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, právu na méně zpracovávaných údajů, právo odebrání oprávnění, které jste udělili, a právo na přenositelnost dat. Odeslat svou žádost na info@myone.cz . Nebo nás kontaktujte telefonicky: 223 018 909. Odpověď obdržíte do čtyř týdnů. Chtěli bychom také upozornit na možnost podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu údajů.

 

Bezpečnost

Osobní údaje jsou osobní a měly by zůstat osobní. Pro nás je stejně důležité jako pro vás, aby vaše osobní údaje nebyly zveřejňovány nebo nezákonně zpracovávány. Proto používáme všechna možná technická a organizační opatření pro bezpečné zpracování vašich osobních údajů. K zajištění vašich osobních údajů používáme bezpečnostní software, jako je antivirový scanner a firewall, hesla pro elektronické systémy, zabezpečené internetové připojení a zálohy.

 

Ukládání osobních údajů

Neuschováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k uskutečnění těchto účelů. Pokud existují právní požadavky týkající se ukládání, osobní údaje nejsou uloženy, než vyžaduje zákon.